Συμμετοχή στη διαμόρφωση του Συστήματος Προμηθειών

Όλα αυτά τα χρόνια ο ΣΑΙΕΕΚ βρίσκεται κοντά στα μέλη του με κοινά προβλήματα, κοινές αγωνίες αλλά και κοινούς στόχους. Με την συμβολή του Συνδέσμου κάθε μέλος ξέρει που να απευθυνθεί για οτιδήποτε τον απασχολεί και να βρει υποστήριξη και άμεσες λύσεις στα ζητήματά του. Υπάρχουν διαδικασίες διαχείρισης των θεμάτων που ανακύπτουν και τα οποία αναδεικνύουν τα μέλη μας.

Συμμετέχουμε σε προγραμματισμένες  συναντήσεις με τις διοικήσεις του ΟΑΥ, του ΟΚΥΠΥ,  του Υπουργείου Υγείας και της Αρμόδιας Αρχής Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού (CYMDA) για διαμόρφωση ενός υγιούς περιβάλλοντος στην Κύπρο. Επίσης συμμετέχουμε στην Επιτροπή Υγείας της Βουλής για τα θέματα, που μας αφορούν.

Τέλος ο εκάστοτε Πρόεδρος αποτελεί μέλος της Επιτροπής Υγείας της ΟΕΒ.