Συχνές ερωτήσεις

Το ΣΑΙΕΕΚ, το Σωματείο Αντιπροσώπων Ιατρικού και Επιστημικού Εξοπλισμού Κύπρου, ιδρύθηκε το 1999. Είναι σωματείο, που εκπροσωπεί τα συμφέροντα των εταιρειών που εισάγουν, διανέμουν και πωλούν Ιατρικό, Ιατροτεχνολογικό  και Επιστημονικό εξοπλισμό στην Κύπρο. Το ΣΑΙΕΕΚ είναι μέλος της Ευρωπαϊκής οικογένειας MedTech από το 2018, καθώς και της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ).

Τα πιο σημαντικά οφέλη από την εγγραφή στο ΣΑΙΕΕΚ είναι:

 • Πρόσβαση σε ένα δίκτυο επαγγελματιών του κλάδου
 • Εκπροσώπηση των μελών και διασφάλιση των καλώς νοουμένων συμφερόντων των μελών μας σε Δημόσιους Οργανισμούς
 • Παρουσία και εκπροσώπιση
 • Προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών της κάθε εταιρείας σας
 • Πρόσβαση σε ευκαιρίες κατάρτισης και ανάπτυξης
 • Ενημέρωση για τα διεθνή δρώμενα στα πεδία ενδιαφέροντος των μελών μας

Για να εγγραφείτε στο ΣΑΙΕΕΚ επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας και κατεβάστε τη φόρμα αίτησης για εγγραφή. Μόλις ολοκληρώσετε τη φόρμα, παρακαλούμε επιστρέψτε μας μαζί με το τέλος εγγραφής σας.

Οι στόχοι του ΣΑΙΕΕΚ είναι να:

 • Προωθήσει τη χρήση υψηλής ποιότητας ιατρικού και επιστημονικού εξοπλισμού στην Κύπρο
 • Προστατεύσει τα συμφέροντα των μελών του
 • Ανυψώσει την ευαισθητοποίηση για τη σημασία του ιατρικού και επιστημονικού εξοπλισμού στην Κύπρο
 • Προωθήσει την ανάπτυξη της βιομηχανίας ιατρικού και επιστημονικού εξοπλισμού στην Κύπρο

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το SAIEEK τηλεφωνικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή επιστολής. Τα στοιχεία επικοινωνίας μας είναι τα εξής:

 • Τηλέφωνο: +357 22 338234
 • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@saieek.com and/or vasso@kriticos.com.cy