Ταυτότητα

Ταυτότητα

Ταυτότητα και διασυνδέσεις

Αξιότιμοι επισκέπτες,

Σας καλωσορίζουμε στο νέο ιστότοπο του σωματείου ΣΑΙΕΕΚ.

Ο ΣΑΙΕΕΚ, “Σύνδεσμος Αντιπροσώπων Ιατρικού και Επιστημονικού Εξοπλισμού Κύπρου”, ιδρύθηκε το 1999, με αρχική συμμετοχή 16 εταιριών που ασχολούνται κυρίως με την εισαγωγή Ιατρικού και Επιστημονικού Εξοπλισμού.  Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής οικογένειας – MedTech από το 2018, καθώς και της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ).

Ο ΣΑΙΕΕΚ εκπροσωπεί τον κλάδο ως μέλος των ευρύτερων εθνικών και Ευρωπαϊκών οργανώσεων όπως της MedTech Europe

MedTech Europe

Επίσης συνεργάζεται αρμονικά με τους ακόλουθους εγχώριους φορείς, για την εξυπηρέτηση και την άμεση επίλυση των προβλημάτων των μελών μας:

  • Υπουργείο Υγείας Κύπρου
  • Υπουργείο Οικονομικών Κύπρου
  • ΟΚΥΠΥ
  • ΟΑΥ
  • Αρμόδια Αρχή Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού
  • ΟΕΒ