Λίγα Λόγια για τον ΣΑΙΕΕΚ

Ο ΣΑΙΕΕΚ, “Σύνδεσμος Αντιπροσώπων Ιατρικού και Επιστημονικού Εξοπλισμού Κύπρου”, ιδρύθηκε το 1999, με συμμετοχή 16 εταιριών που ασχολούνται κυρίως με την εισαγωγή Ιατρικού και Επιστημονικού Εξοπλισμού.  Στόχος μας είναι να υπάρξει μια καμπάνια κινητοποίησης των θεμάτων του κλάδου μας και για το σκοπό αυτό θα υπάρξουν καμπάνιες ευαισθητοποίησης και προσπάθεια εξευρεσης συνεργιών για το κοινό καλό του Κύπριου ασθενή και αύξησης της ποιότητας των παρεχόμενων Ιατρικών Υπηρεσιών στην Κύπρο.